27.6.2016 - Motorová stříkačka Stratílek na setkání ve Vysokém Mýtě. starosta, 27.6.2016

V sobotu 4. června 2016 se na náměstí Přemysla Otakara II. již X. ročníkem festivalu Sodomkovo Vysoké Mýto, XXI. setkáním Společnosti přátel Carrosserie Sodomka a III. setkáním hasičských stříkaček firmy Stratílek.

 Akci pořádaly Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Společnost přátel Carrosserie Sodomka a Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto.

Z původně přihlášených 74 hasičských stříkaček se do Vysokého Mýta sjelo celkem 66 exponátů z více jak 50 hasičských sborů a organizací. K vidění bylo celkem 36 dvoukolových motorových stříkaček, 10 přenosných motorových stříkaček, 8 dopravních automobilů a automobilových stříkaček, 9 čtyřkolových koňmi tažených stříkaček, 2 dvě dvoukolové sundávací stříkačky a jedna berlová stříkačka.

Nejstarší stříkačka byla dvoukolová sundávací z roku 1903 a čtyřkolová koňmi tažená z roku 1904.

Program byl doplněn o ukázky činnosti ručních i motorových stříkaček. Tečkou za sobotním setkáním bylo společné nastartování dvoukolových motorových stříkaček, kterého se zúčastnilo cca 18 strojů.

Velké dík patří členům místního SDH panu Jiřímu Ondrovi a Jiřímu Vytlačilovi, kteří obětovali svůj volný čas a mohli tak ukázat naši krásnou stříkačku z roku výroby 1936. Díky také patří sousednímu SDH Velká Losenice, kteří zajišťovali dopravu na tuto akci a výstavy se zúčastnili též se svým strojem.

J. Jonák, starosta