14.6.2017 - Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Malá Losenice Dne 23. června 2017 ve 20 hodin v zasedací místnosti OÚ starosta, 14.6.2017

Dne 23. června 2017 se od 20. hodiny koná v zasedací místnosti OÚ Malá Losenice veřejná schůze ZO Malá Losenice. Všichni jste srdečně zváni. Starosta obce.