16.2.2023 - Z1_2023 Záměr obce prodat nemovitosti - stavební pozemky starosta, 16.2.2023

Obec Malá Losenice - IČ: 00545171 Malá Losenice č.p. 30, 59211 Velká Losenice Zastoupena Jaromírem Jonákem, starostou obce                                                                                                                                     zveřejňuje v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v plat. znění a na základě usnesení zastupitelstva obce přijatého dne 20. ledna 2023,  číslo usnesení 2), odstavec i) 

ZÁMĚR OBCE PRODAT NEMOVITOSTI – STAVEBNÍ POZEMKY

dle § 39 citovaného zákona o obcích za podmínek tohoto schváleného záměru   Jedná se o nemovitosti ve výlučném vlastnictví obce, které jsou vedeny u KÚ  pro Vysočinu,                                                                          Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. Konkrétně se jedná o tyto nemovitosti v k.ú. Malá Losenice, které obec nabízí za kupní cenu 900,- Kč/m2, 

Zveřejněný záměr naleznete ZDE